TOPlist
  • banner40
  • banner43
  • banner45
  • banner49
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
Stanovy

STANOVY Odborového zväzu bánk a poisťovní: Aktuálne platné  Odborového zväzu bánk a poisťovní (platné od 25.1.2021)p; Predchádzajúce Stanovy Odborového zväzu pod p [ ... ]

Príspevok 2% z odvedenej dane
Príspevok 2% z odvedenej dane

Vážená kolegyňa,
ný kolega,   Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre [ ... ]

Vyjednávanie KZVS so sprostredkovateľom

Vyjednávanie KZVS so sprostredkovateľom Po troch kolách kolektívneho vyjednávania KZVS so SLASPO trvajúcich v rozmedzí siedmych mesiacov prerušených koronakrízou sme dospeli k presvedčeniu [ ... ]