TOPlist
Športové hry OZ PPaP v sálovom futbale 2017

Výsledková listina ŠH OZ PPaP v sálovom futbale – Liptovský Ján 2017 Za účasti 90 reprezentantov z 4 bánk a 3 poisťovní sa uskutočnil v Liptovskom Jáne v dňoch 6.10.-8.10.2017 24. ro [ ... ]

Vývoj situácie v obnovení sociálneho dialógu

Vývoj situácie v obnovení sociálneho dialógu s SBA V našom boji o obnovenie sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania s SBA nie sme sami:  UNI Europa Finance Vyhlásen [ ... ]

Výzva zamestnancom

Vážené kolegyne, kolegovia, odborári, zamestnanci, Slovenská banková asociácia (SBA) v závere roka 2016 rozhodla o zmene stanov a vypustení kolektívneho vyjednávania z okruhu jej činnost [ ... ]

Rovnaké povinnosti = rovnaké práva!

My, zamestnanci v bankovom sektore, plne podporujeme OZ PPaP vo vedení sociálneho dialógu s SBA formou kolektívneho vyjednávania. Požadujeme uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, v ktorej by boli vyjednané lepšie a spravodlivejšie mzdové podmienky!

Doteraz súhlasilo: 1404

Napište nám