TOPlist
  • banner40
  • banner43
  • banner45
  • banner49
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
Informácia o 5. zjazde OZ

Informácia o 5. zjazde OZ PPaP Dňa 1. decembra 2017 sa v zariadení SOREA REGIA v Bratislave konal 5. zjazd OZ. Delegáti zjazdu zhodnotili uplynulé päťročné obdobie, zvolili nové orgány a s [ ... ]

Vývoj situácie v obnovení sociálneho dialógu

Vývoj situácie v obnovení sociálneho dialógu s SBA OZ pokračuje v sociálnom dialógu so Slovenskou bankovou asociáciou.
li sa dve ďalšie stretnutia, na ktorých došlo k vyjasňova [ ... ]

Medzinárodné aktivity na zlepšenie sociálneho dial...
Medzinárodné aktivity na zlepšenie sociálneho dialógu vo finančnom sektore

Medzinárodné aktivity na zlepšenie sociálneho dialógu vo finančnom sektore. Dňa 19. septembra 2017 sa zúčastnili združenia UNI Finance z Českej republiky, Poľska a Slovenska na konferenci [ ... ]

Rovnaké povinnosti = rovnaké práva!

My, zamestnanci v bankovom sektore, plne podporujeme OZ PPaP vo vedení sociálneho dialógu s SBA formou kolektívneho vyjednávania. Požadujeme uzatvorenie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, v ktorej by boli vyjednané lepšie a spravodlivejšie mzdové podmienky!

Doteraz súhlasilo: 2757

Napište nám