TOPlist
  • banner40
  • banner43
  • banner45
  • banner49
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
Príspevok 2% z odvedenej dane
Príspevok 2% z odvedenej dane

Vážená kolegyňa,
ný kolega,   Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre [ ... ]

Svetová konferencia UNI Finance v Španielskom Torr...
Svetová konferencia UNI Finance v Španielskom Torremolinos

UNI Finance v Španielskom Torremolinos V dňoch 22.- 24.10.2019 sa v Španielskom Torremolinos konali Európska a následne aj svetová konferencia UNI Finance, na  ktorých nás reprezentovali [ ... ]

Kolektívne vyjednávanie s SBA - snaha o obnovenie...

Aktivity OZ na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA OZ v spolupráci s Občianskym združením Pracujúca chudoba pokračuje v aktivitách na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s  [ ... ]