Aktivity OZ na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA

OZ v spolupráci s Občianskym združením Pracujúca chudoba pokračuje v aktivitách na obnovenie kolektívneho vyjednávania KZVS s SBA. Ich výsledkom sú dokumenty informácia o situácii v bankovom sektore, tlačová správa a stanovisko k memorandu SBA, ktoré sme poskytli na zverejnenie médiám.

Slovenské banky oznámili, že budú dodržiavať Zákonník práce

Memorandum o dodržiavaní prav zamestnancov bankového sektora - s poznámkami OZ PPaP

Nízke mzdy bankárov: na Slovensku realita