Výsledková listina ŠH OZ PPaP v sálovom futbale – Liptovský Ján 2017

Za účasti 90 reprezentantov z 4 bánk a 3 poisťovní sa uskutočnil v Liptovskom Jáne v dňoch 6.10.-8.10.2017 24. ročník ŠH OZ v sálovom futbale. Jeho výsledky sú nasledovné:

MUŽI
1. UNIQA poisťovňa, a.s.
2. Generali Poisťovňa, a.s.
3. SLSP, a.s.
4. VÚB, a.s.
5. OTP Banka Slovensko,a.s.
6. Allianz-SP, a.s.
7. ČSOB, a.s.

ŽENY
1. OTP Banka Slovensko, a.s.
2. Generali Poisťovňa, a.s.
3. SLSP, a.s.
4. Allianz-SP, a.s.
5. ČSOB, a.s.
6. UNIQA poisťovňa, a.s.

PEŇAŽNÉ ÚSTAVY
1. Generali Poisťovňa, a.s.
2. OTP Banka Slovensko, a.s.
3. SLSP, a.s.

JEDNOTLIVCI
Lenka Hučková – OTP Banka Slovensko, a.s.
Martin Janík – Uniqa Poisťovňa, a.s.

Vývoj situácie v obnovení sociálneho dialógu s SBA

V našom boji o obnovenie sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania s SBA nie sme sami:

Stanovisko UNI Europa Finance

Vyhlásenie solidarity so zamestnancami bankového sektora na Slovensku

Call on Slovak Banking Association to return to the negotiation table

Dňa 20.6.2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov OZ a SBA na tému obnovenia sociálneho dialógu v bankovom sektore. OZ prezentoval záujem viesť konštruktívny sociálny dialóg, ktorého výsledkom bude podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Podrobnosti o priebehu rokovania a jeho záveroch sú v priloženom odkaze.

Zápisnica z rokovania s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva


 


OZ v spolupráci s predstaviteľom UNI R. Tomašiakom, pripravil stratégiu na obnovu sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania KZVS v bankovom sektore. Jej súčasťou, nadväzujúcou na predchádzajúcu výzvu SBA a EBF (Európska banková federácia) na obnovenie sociálneho dialógu a informovanie domácich a medzinárodných inštitúcií, bolo aj upozornenie na problém prostredníctvom médií. Tlačová konferencia za tým účelom sa uskutočnila v pondelok 12. júna 2017 v prestávke medzinárodnej konferencie na podporu sociálneho dialógu konaného v Bratislave. Na konferencii odzneli informácie a odpovede na otázky k súčasnému stavu v odmeňovaní, pracovným podmienkam i k prerušeniu sociálneho dialógu s SBA. Spracované informácie nájdete v priloženom monitoringu médií a odkaze na fb stránku KOZ SR. Ďalšie z pripravených krokov smerujúcich k obnoveniu kolektívneho vyjednávania sa uskutočnia v závislosti na výsledkoch spoločného stretnutia v SBA, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2017.

Monitoring médií (textový výber)

Monitoring médií (aj video, odkaz na Facebook):
https://www.facebook.com/KOZSR/videos/vb.1601222556777680/1958303954402870/?type=2&theater

Workshop kolektívne vyjednávanie

V dňoch 12.-13.6.2017 sa v Bratislave uskutočnilo prvé pracovné stretnutie na posilnenie sociálneho dialógu vo finančnom sektore. Medzinárodného stretnutia organizovaného UNI Európa a ITC ILO za účasti 26 zástupcov OZ z Rakúska, Francúzska, Talianska, Belgicka, Poľska, Malty, Srbska, Rumunska a Česka zúčastnili aj štyria zástupcovia OZ PPaP: S. Michálek, B. Melichárová, E. Milecová a Ľ. Baranček. Okrem vzdelávacích aktivít bola predmetom stretnutia aj informácia o situácii na Slovensku po vypustení kolektívneho vyjednávania zo stanov SBA a prerušenia sociálneho dialógu na odvetvovej úrovni. Účastníci stretnutia nám deklarovali všeobecnú podporu i ponúkli pomoc i podali návrhy na riešenie situácie.
Prezentácia k situácii v bankovom sektore(odkaz)

 

Vážené kolegyne, kolegovia, odborári, zamestnanci,

Slovenská banková asociácia (SBA) v závere roka 2016 rozhodla o zmene stanov a vypustení kolektívneho vyjednávania z okruhu jej činností, čím po viac ako 20 rokoch odstúpila od vedenia sociálneho dialógu s OZ pracovníkov peňažníctva poisťovníctva, ktorého výsledkom bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS). Najvyšší predstavitelia bánk pôsobiacich na Slovensku, reprezentujúci v prevažnej miere zahraničné banky, tým rozhodli o ukončení sociálneho dialógu na sektorovej úrovni. Rozhodli tak s vedomím aj podporou najvyšších predstaviteľov materských bánk v krajinách, v ktorých je sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie na odvetvovej úrovni historickou a samozrejmou súčasťou vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi v bankovom a finančnom sektore. Rozhodli tak aj napriek tomu, že záväzok viesť sociálny dialóg je súčasťou vyhlásenia podpísaného UNI Európa (Európska odborová organizácia) a Európskou bankovou federáciu, ktorou je SBA súčasťou.

Jedným z argumentov, ktorým SBA odôvodňuje takýto postoj je nízky počet členov odborov v bankách, teda reprezentatívnosť odborov ako zástupcov zamestnancov. Aj napriek tomu, že ide o účelový argument v rozpore so súčasnou legislatívou, ktorá reprezentatívnosť nestanovuje ani u nás ani nikde v Európe, faktom zostáva, že zvýšenie počtu členov odborov je jednou z ciest na zvýšenie váhy odborov pri presadzovaní práv zamestnancov v bankovom i poisťovacom sektore.

Spoločne dosiahneme viac!

Zvýšenie počtu členov odborov je dôležitým nástrojom na dosiahnutie návratu zamestnávateľov ku kolektívnemu vyjednávaniu KZVS a na presadenie oprávnených požiadaviek zamestnancov. Je len málo pravdepodobné, že bez zvýšenia počtu členov a bez podpory všetkých zamestnancov odbory presadia také mzdové a pracovné podmienky, aké zamestnávatelia uplatňujú v materských bankách v zmysle motta

Rovnaké povinnosti = rovnaké práva!

Vážené kolegyne, kolegovia, odborári, zamestnanci,

využime spoločne, šancu na posilnenie odborov zvýšením počtu členov. Podporte nás v našej snahe zabezpečiť pre vás uplatňovanie rovnakých princípov v oblasti pracovných podmienok a odmeňovania, aké sú uplatňované pre vašich kolegov v materských bankách. Bez Vašej podpory to dokážeme len ťažko. Oslovte svojich kolegov na pracoviskách, aj kolegov a známych z iných bánk, aby nás vstupom do odborov podporili.

Odbory zastupujú VŠETKÝCH zamestnancov, vyjednávajú za VŠETKÝCH zamestnancov, kolektívna zmluva platí pre VŠETKÝCH zamestnancov bez ohľadu na to, či sú členmi odborov alebo nie. Vy ste odbory a odbory sú také, aké si ich urobíte a akú podporu im dáte.

Úspešní budeme vtedy, ak budeme silní. Silní budeme vtedy, ak nás bude viac!

Výsledková listina 24. ročníka ŠH OZ

vo volejbale

Športové hry "Piešťanská barla" sa konali v dňoch 12. až 14. mája 2017.

V príjemnom prostredí v Holiday Village Tatralandia v Liptov Aréne sa za účasti 61 reprezentantov zo 4 peňažných ústavov uskutočnil 24. ročník volejbalového turnaja OZ s týmito výsledkami: výsledková listina