Výsledková listina ŠH OZ PPaP v sálovom futbale – Liptovský Ján 2017

Za účasti 90 reprezentantov z 4 bánk a 3 poisťovní sa uskutočnil v Liptovskom Jáne v dňoch 6.10.-8.10.2017 24. ročník ŠH OZ v sálovom futbale. Jeho výsledky sú nasledovné:

MUŽI
1. UNIQA poisťovňa, a.s.
2. Generali Poisťovňa, a.s.
3. SLSP, a.s.
4. VÚB, a.s.
5. OTP Banka Slovensko,a.s.
6. Allianz-SP, a.s.
7. ČSOB, a.s.

ŽENY
1. OTP Banka Slovensko, a.s.
2. Generali Poisťovňa, a.s.
3. SLSP, a.s.
4. Allianz-SP, a.s.
5. ČSOB, a.s.
6. UNIQA poisťovňa, a.s.

PEŇAŽNÉ ÚSTAVY
1. Generali Poisťovňa, a.s.
2. OTP Banka Slovensko, a.s.
3. SLSP, a.s.

JEDNOTLIVCI
Lenka Hučková – OTP Banka Slovensko, a.s.
Martin Janík – Uniqa Poisťovňa, a.s.

Vážené kolegyne, kolegovia, odborári, zamestnanci,

Slovenská banková asociácia (SBA) v závere roka 2016 rozhodla o zmene stanov a vypustení kolektívneho vyjednávania z okruhu jej činností, čím po viac ako 20 rokoch odstúpila od vedenia sociálneho dialógu s OZ pracovníkov peňažníctva poisťovníctva, ktorého výsledkom bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS). Najvyšší predstavitelia bánk pôsobiacich na Slovensku, reprezentujúci v prevažnej miere zahraničné banky, tým rozhodli o ukončení sociálneho dialógu na sektorovej úrovni. Rozhodli tak s vedomím aj podporou najvyšších predstaviteľov materských bánk v krajinách, v ktorých je sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie na odvetvovej úrovni historickou a samozrejmou súčasťou vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi v bankovom a finančnom sektore. Rozhodli tak aj napriek tomu, že záväzok viesť sociálny dialóg je súčasťou vyhlásenia podpísaného UNI Európa (Európska odborová organizácia) a Európskou bankovou federáciu, ktorou je SBA súčasťou.

Jedným z argumentov, ktorým SBA odôvodňuje takýto postoj je nízky počet členov odborov v bankách, teda reprezentatívnosť odborov ako zástupcov zamestnancov. Aj napriek tomu, že ide o účelový argument v rozpore so súčasnou legislatívou, ktorá reprezentatívnosť nestanovuje ani u nás ani nikde v Európe, faktom zostáva, že zvýšenie počtu členov odborov je jednou z ciest na zvýšenie váhy odborov pri presadzovaní práv zamestnancov v bankovom i poisťovacom sektore.

Spoločne dosiahneme viac!

Zvýšenie počtu členov odborov je dôležitým nástrojom na dosiahnutie návratu zamestnávateľov ku kolektívnemu vyjednávaniu KZVS a na presadenie oprávnených požiadaviek zamestnancov. Je len málo pravdepodobné, že bez zvýšenia počtu členov a bez podpory všetkých zamestnancov odbory presadia také mzdové a pracovné podmienky, aké zamestnávatelia uplatňujú v materských bankách v zmysle motta

Rovnaké povinnosti = rovnaké práva!

Vážené kolegyne, kolegovia, odborári, zamestnanci,

využime spoločne, šancu na posilnenie odborov zvýšením počtu členov. Podporte nás v našej snahe zabezpečiť pre vás uplatňovanie rovnakých princípov v oblasti pracovných podmienok a odmeňovania, aké sú uplatňované pre vašich kolegov v materských bankách. Bez Vašej podpory to dokážeme len ťažko. Oslovte svojich kolegov na pracoviskách, aj kolegov a známych z iných bánk, aby nás vstupom do odborov podporili.

Odbory zastupujú VŠETKÝCH zamestnancov, vyjednávajú za VŠETKÝCH zamestnancov, kolektívna zmluva platí pre VŠETKÝCH zamestnancov bez ohľadu na to, či sú členmi odborov alebo nie. Vy ste odbory a odbory sú také, aké si ich urobíte a akú podporu im dáte.

Úspešní budeme vtedy, ak budeme silní. Silní budeme vtedy, ak nás bude viac!

Výsledková listina 24. ročníka ŠH OZ

vo volejbale

Športové hry "Piešťanská barla" sa konali v dňoch 12. až 14. mája 2017.

V príjemnom prostredí v Holiday Village Tatralandia v Liptov Aréne sa za účasti 61 reprezentantov zo 4 peňažných ústavov uskutočnil 24. ročník volejbalového turnaja OZ s týmito výsledkami: výsledková listina

 

Informácia k sociálnemu dialógu medzi OZ a SBA

OZ vyvíja aktivity na vyriešenie situácie, ktorá nastala v sektore bankovníctva vypustením kolektívneho vyjednávania zo stanov Slovenskej bankovej asociácie (SBA), čo prakticky znamená odmietnutie sociálneho dialógu medzi OZ a SBA, ktorého výsledkom by bolo uzavretie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Za účelom zvrátenia tohto stavu sme vyzvali SBA na zmenu postoja, oslovili najvyšších predstaviteľov materských bánk pôsobiacich na Slovensku, Európsku bankovú federáciu, NBS, MPSVR SR, KOZ SR i zahraničné odborové centrály - UNI Európa i Európsku odborovú konfederáciu so žiadosťou o podniknutie krokov na návrat SBA za rokovací stôl, k sociálnemu dialógu, ktorý je vlastný vzťahom medzi zamestnávateľmi a zamestnancami vo všetkých vyspelých krajinách EÚ. Jedným z ďalších krokov na dosiahnutie zmeny bolo aj stretnutie prezidenta KOZ SR J. Kollára s regionálnym sekretárom UNI Európa O. Roethigom v Bruseli. Informácia o stretnutí je zverejnená na stránke KOZ SR vo facebooku na priloženom odkaze. Šírte prosím túto informáciu ďalej tak, aby sme aj informovaním našich členov, zamestnancov i verejnosti prispeli k obnoveniu štandardného sociálneho dialógu v prosperujúcom bankovom sektore.

Odkaz na Facebook