Informácia o ukončení  sociálneho dialógu na sektorovej úrovni

Vážené kolegyne a kolegovia,
listom výkonnej riaditeľky zo dňa 9.12.2016 oznámila Slovenská banková asociácia (SBA), že  Zhromaždenie členov SBA na svojom zasadaní dňa 8.12.2016 schválilo zmenu stanov, ktorou z predmetu činnosti SBA vypustilo oblasť kolektívneho vyjednávania. To prakticky znamená oslabenie sociálneho dialógu v sektore  bankovníctva, ktorý sa presunul výhradne na podnikovú úroveň.   Ide o krok zamestnávateľov, ktorý je proti  európskym sociálnym hodnotám, s ktorým  OZ PPaP nemôže súhlasiť.  OZ PPaP preto vyvíja aktivity na domácej i medzinárodnej scéne na zvrátenie tohto neprijateľného stavu. Tie pozostávajú, vzhľadom na to, že nejestvujú legislatívne možnosti na dosiahnutie zmeny, v informovaní domácich i európskych inštitúcií o vzniknutej situácii. V rámci týchto krokov sme oslovili samotnú SBA, MPSVR SR, KOZ SR, UNI Finance, Európsku bankovú federáciu (EBF) i vedenia materských bánk pôsobiacich na Slovensku. Pripravujeme v spolupráci s prezidentom KOZ SR stretnutie s guvernérom NBS i pomoc prostredníctvom Európskej odborovej konfederácie (EOK), hľadáme cesty na informovanie verejnosti prostredníctvom médií. O vývoji v tejto oblasti a dosiahnutom pokroku Vás budeme aktuálne informovať.

Informácia o Pochode bankových úradníkov – 32. ročník 

KST pri TJ Slovan banka Bratislava usporiadal dňa 8. októbra 2016 32. ročník turistického podujatia Pochod bankových úradníkov. V dňoch pred pochodom bolo zamračené, sem tam spŕchlo. Zamračené to vyzeralo aj v sobotu ráno, ale nakoniec sa z toho vykľulo ideálne, trocha chladnejšie, počasie na turistiku. Pochodov sa zúčastnilo celkovo  221 milovníkov turistiky. Osoby a obsadenie  zabezpečenia pochodov sa zmenilo minimálne. Jediný problém bol s dopravou na štart do Smoleníc. Opäť sa ukázalo, aká sme boli vo VÚB vo výpočtovom partia a nakoniec sa nám ponúkalo viacero riešení. Nakoniec sa prihlásil aj s povozom bývalý kolega Vlado Š. a s Jankou J. štart zvládli bez problémov.
 Na trasu diaľkového 40 km pochodu zo Smoleníc, kam som účastníkov z Bratislavy doviezol objednaným autobusom,  cez  Amon, Klokoč, Kolovrátok, Sklenú Hutu (kontrola), Čermáka (kontrola), Zochovu chatu, do cieľa v Harmónii (REŠTAURÁCIE NA LÚKE), vyrazilo postupne 67. Na štarte chýbal Svéťov burčiak, tak sa zopár účastníkov vydalo posilniť do pohostinstva U Kumančíka. Na štarte sa objavilo aj zopár nových tvárí, ale bohužiaľ chýbalo zopár matadorov. Čas nezastavíš, aj choroby nás kvária. Dúfam, že sa našim diaľkoplazom dobre šliapalo, hlavne keď na kontrolách na Sklenej Hute  a Čermáčke boli k dispozícii ďalšie pohonné hmoty.
Na krátkom (14 km alebo 18 km) rodinnom pochode v okolí Harmónie a Zochovej chaty so štartom zo zástavky autobusov v Harmónii pred Informačným strediskom a cieľom v Harmónii, REŚTAURÁCIA NA LÚKE, sa zúčastnilo 154  turistov. Naše ďalšie Janky K. + G. to na štarte za pomoci povozníka Ivana G. hravo zvládali. Dva autobusy Slovak Lines spoľahlivo dopravili turistov z Bratislavy a  prišlo aj veľa turistov  z Trnavy.  O všetkých sa postarali Zuzka a Béďo M. Na kontrole pod rozhľadňou na V. Homole úradovali Danica  a Miro S. a osladili turistom život pomaly už tradičnými lízankami. Len tá rozhľadňa bola uzavretá, ale to väčšine naprekážalo a nenechali si pohľad z nej na hrebene Malých Karpát ujsť. Rozhľadňa to našťastie vydržala, ale dokedy...
V cieli v REŠTAURÁCII NA LÚKE bolo všetko pripravené na nápor turistov - krytá terasa, útulné sedenie vo vnútri penziónu, kvalitný guláš, teplé párky, pivečko, káva, čaj a tri úradujúce Janky, ktoré už mali pripravené pre účastníkov vyplnené diplomy. Postupne prichádzali spokojní ďalší účastníci. V cieli bolo  veselo, ochotný personál pani Zdenky nachoval účastníkov, guláš  sa ušiel aj oneskorencom, poniektorým dokonca aj dupľa. Zuzka s Béďom sa starali o smädné krky turistov. Rozhovorov a prípitkov bolo neúrekom. Napodiv, nikto dlho nemeškal a do 17:30 to stíhali. Ba poniektorí si to švihli do Modry, kde boli jabĺčkové hody. Vodiči autobusov boli parťáci, ústretoví a k všeobecnej spokojnosti odviezli účastníkov do Bratislavy. Spokojný bol aj šéf bankových odborov, ktorý tradične prešiel trasy na bicykli.
Po skončení pochodov a vypravení posledného autobusu o 17:45 h si organizátori odfúkli a pri spoločnej večeri v reštaurácii zaspomínali na časy minulé a rozhodli, že pokračujeme ďalej.
Organizátori, verím, že aj účastníci pochodu, ďakujú Rade odborových zástupcov VÚB, a.s. a Odborovému zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva za finančné zabezpečenie podujatia, výkonnej tajomníčke ROZ  M. Weberovej za pomoc pri papierovaní podujatia,   a v neposlednom rade účastníkom pochodu, ktorí nás poctili svojou účasťou a prispeli k dobrej nálade na štartoch, na trasách a v cieli pochodu.
Čo na záver. Pokračujeme ďalej, 33. ročník pripadne na 14. októbra 2017. Verím, že sa zídeme v hojnom počte a v nezmenenej zostave.
                                   
                                        Ľudo Bahurinský, pre turistov Bahuro, pre bankárov Bahurák

Tu si môžte pozrieť zopár fotiek z akcie.

 

Výsledková listina ŠH OZ PPaP v sálovom futbale – Liptovský Ján 2016

Za účasti 105 reprezentantov z 5 bánk a 4 poisťovní sa uskutočnil v Liptovskom Jáne v dňoch 21.10.-23.10.2016  23. ročník ŠH OZ v sálovom futbale. Jeho výsledky sú nasledovné:

MUŽI                                               ŽENY

1.   ČSOB, a.s.                                    1.   OTP Banka Slovensko, a.s.
2.   VÚB, a.s.                                       2.   VÚB, a.s.
3.   SLSP, a.s.                                      3.   Allianz-SP, a.s.
4.   Generali Poisťovňa, a.s.               4.   SLSP, a.s.
5.   Allianz-SP, a.s.                               5.   Generali Poisťovňa, a.s.
6.   OTP Banka Slovensko, a.s.          6.   UNIQA poisťovňa, a.s.    
7.   NBS
8.   UNION poisťovňa, a.s.
9.   UNIQA poisťovňa, a.s.

PEŇAŽNÉ ÚSTAVY

1.   VÚB, a.s.
2.   OTP Banka Slovensko, a.s.
3.   SLSP, a.s.

JEDNOTLIVCI

Lenka Hučková – OTP Banka Slovensko, a.s.
Marián Pogran – Generali Poisťovňa, a.s.
  

Foto zo ŠH OZ PPaP v sálovom futbale

Dňa 31.5.2016 bol podpísaním dodatku č. 1 ku KZVS medzi Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) a OZ Pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva (OZ PPaP) ukončený proces kolektívneho vyjednávania mzdového nárastu na rok 2016.  Proces vyjednávania začal dvomi kolami v novembri a decembri 2015 s ponukou SBA na nulový nárast a požiadavkou OZ PPaP na nárast vo výške 2,5%.  Vyjednávanie v tejto fáze skončilo rozporom s ponukou SBA na 0,5% a požiadavkou OZ PPaP na 2,0%. Ďalšie tri kolá vyjednávania prebiehali pred sprostredkovateľkou určenou MPSVR SR na žiadosť OZ PPaP.
Napriek poskytnutej obsiahlej analýze, množstvu argumentov o úspešnom hospodárení bánk v predchádzajúcich kokoch, o neustálom raste zisku, o priaznivom vývoji ekonomiky, o dosahovanej produktivite zamestnancov na Slovensku atď., bolo vyjednávanie ukončené na čísle 1%. Aj keď sme dosiahli posun z 0 na 1% vyjednávanie OZ PPaP nepovažuje za úspešné. Z dvoch zlých riešení – nepodpísanie dodatku o mzdovom náraste a nízkeho mzdového nárastu, bolo zvolené to menej zlé. Znepokojujúce na tomto výsledku je to, že na nulový mzdový nárast presadzovali lídri najväčších a najúspešnejších bánk.
 
Ing. Svetozár Michálek
predseda OZ PPaP

Dodatok ku KZVS zo dňa 31. mája 2016

Podklad k vyjednávaniu