Poistenie právnej ochrany

Predmetom poistenia je ochrana práv a oprávnených záujmov členov odborov v súvislosti s plnením pracovných povinností formou zastupovania poistenca v pracovnoprávnych sporoch a formou poradenstva v oblasti rodinného a dedičského práva. Uzavretie poistenia je záležitosťou jednotlivých odborových organizácií OZ. Poistenie je s využitím príspevku OZ  a príspevku príslušných odborových organizácií pre členov bezplatné. V prípade záujmu o tento druh poistenia kontaktujte predsedu vašej odborovej organizácie alebo sekretariát OZ.