Funkcionári

Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva
Vajnorská 1
815 70 Bratislava
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Telefonický a faxový kontakt: 02 / 502 40 205 alebo 55 56 39 78.

meno funkcia email
Ing. Svetozár Michálek predseda OZ PPaP Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ PPaP Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Erika Borzová účtovník-špecialista, hospodár OZ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Ing. Rozália Látalová organizačná pracovníčka OZ PPaP Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Adresár
Podnikových výborov OZ (PV OZ),
resp. im na roveň postavených základných organizácií OZ (ZO OZ)

Názov PV OZ, resp. jej na roveň
postavenej ZO OZ pri

Adresa
E-mailová adresa
Rada odborových zástupcov pri
Všeobecnej úverovej banke, a.s.
Gorkého 9
813 20 Bratislava

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

PV OZ pri
Slovenskej sporiteľni, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Celopodnikový výbor OZ pri
Allianz - Slovenskej poisťovni, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PV OZ pri
OTP Banke Slovensko, a.s.
Štúrova 5
813 54 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ pri Slovenskej
záručnej a rozvojovej banke, a.s.
Štefánikova 27
814 99 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PV OZ pri
Československej obchodnej banke, a.s.
Michalská 18
815 63 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ pri
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Šancova 1/A
813 33 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Celopodnikový výbor OZ pri
Národnej banke Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ pri
Sociálnej poisťovni
29. augusta 8
813 63 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ pri
UNION poisťovni, a.s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ pri
UNIQA poisťovni, a.s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ pri
Poštovej banke, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ pri
Slovenskej konsolidačnej, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

PV OZ pri
Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s.

P. Mudroňa 33
036 01 Martin 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZO OZ pri
EXIMBANKE SR

Grösslingova 1
813 50 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 
ZO OZ pri
Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ pri
UniCredit Services SK
Svätoplukova 31
821 08 Bratislava

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZO OZ pri 
Union zdravotnej poisťovni, a.s.
Karadžičova 10
814 53 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ pri Swiss Re Management AG Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZO OZ pri Tatrabanke, a.s. Hodžovo nám. 3., P.O.BOX 42,
850 05 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZO OZ pri    
Groupama poisťovňa, a.s.

Miletičova 21
821 08 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.