Funkcionári

Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva
Vajnorská 1
815 70 Bratislava
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Telefonický a faxový kontakt: 02 / 502 40 205 

meno funkcia email
Ing. Svetozár Michálek predseda OZ PPaP Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ PPaP Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
JUDr. Radovan NÁROŽNÝ PhD. podpredseda OZ PPaP Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Erika Borzová účtovník, administratívny pracovník Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Adresár
Podnikových výborov OZ (PV OZ),
resp. im na roveň postavených základných organizácií OZ (ZO OZ)

Názov PV OZ, resp. jemu na roveň postavenej ZO OZ

Adresa
E-mailová adresa
Rada odborových zástupcov 
Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava
Gorkého 9
813 20 Bratislava

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

PV OZ 
Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Celopodnikový odborový výbor 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PV OZ 
OTP Banka Slovensko, a. s., Bratislava
Štúrova 5
813 54 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZO OZ 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava

Štefánikova 27
814 99 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PV OZ 
Československá obchodná banka, a. s., Bratislava
Žižkova 1
815 63 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Bratislava
Šancova 1/A
813 33 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Celopodnikový výbor OZ 
Národná banka Slovenska, Bratislava
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ 
Sociálna poisťovňa, Bratislava
29. augusta 8
813 63 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ 
UNION poisťovňa, a. s., Bratislava
Karadžičova 10
813 60 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ 
UNIQA poisťovňa, a. s., Bratislava
Krasovského 15
851 01 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ 
Poštová banka, a. s., Bratislava
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ 
Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava
Cintorínska 21
814 99 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

PV OZ 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Martin

P. Mudroňa 33
036 01 Martin 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZO OZ 
EXIMBANKA SR, Bratislava

Grösslingova 1
813 50 Bratislava 1
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 
ZO OZ
Generali Poisťovňa, a. s., Bratislava
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ 
UniCredit Services SK, Bratislava
Svätoplukova 31
821 08 Bratislava

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

ZO OZ 
Union zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava
Karadžičova 10
814 53 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZO OZ
Tatrabanka, a. s., Bratislava

Sídlo:
Hodžovo nám. 3., P.O.BOX 42
850 05 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Monika Jankovičová
Pod Zečákom 1
841 03 Bratislava - Lamač

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.