Kolektívne vyjednávanie 2008 - 2018: Zotavenie sa z finančnej krízy

Konferencia  UNI Europe Finance na tému kolektívneho vyjednávania v období rokov 2008 – 2018 v kontexte zotavenie Európy z finančnej krízy sa konala v dňoch 20.-21.2. v Španielskom meste Torremolinos. Medzi viac ako 140 zástupcov odborových organizácii z celej Európy mal prostredníctvom J. Szászovej zastúpenie aj náš OZ. To podstatné z jej obsahu:
Konferenciu otvoril pán Michel Budolfsen, prezident UNI Europe Finance , ktorý uviedol, že hoci je rok 2017 považovaný za rok, kedy sa oficiálne skončila finančná kríza, jej následky pretrvávajú  v podobe miliónov ľudí bez domova, rušenia pracovných miest, oslabovania práv pracujúcich, prehlbovania sociálnych rozdielov a neférového rozdelenia bohatstva. Nadnárodné spoločnosti sa správajú ako v časoch kolonializmu hlavne tam, kde odbory nie sú dostatočne silné. Musíme byť preto solidárni, musíme sa spoločne snažiť dosiahnuť dôstojné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov. Nemôžeme byť ľahostajný k snahám na oslabenie kolektívneho vyjednávania na národnej úrovni a oslabenie postavenia odborov tak ako sa to deje v Čechách, na Slovensku, ale aj vo Fínsku http://www.uniglobalunion.org/sectors/finance/news  a v Grécku.
Ďalej vystúpila pani Evelin Toth, ktorá predstavila činnosť tréningového centra  ILO-ITC v Turíne  a informovala o najnovšom cykle školení  určených pre mladých odborárov.
Príspevok pána Angela  Di Cristo bol zameraný na potrebu silného kolektívneho vyjednávania v Európe, ktoré zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní sociálnej stability. Aj on poukázal na problémy s kolektívnym vyjednávaním v Čechách a na Slovensku.
Nasledujúci deň vystúpil pán Jeremy Waddington z ETUI, ktorý hovoril o dôležitosti globálnych rámcových zmlúv ako nástroja na posilnenie kolektívneho vyjednávania. Zatiaľ je vo finančnom sektore podpísaných len 5 takýchto  zmlúv, pričom je dôležité, že boli podpísané aj odborovými organizáciami pôsobiacimi v príslušných  európskych zamestnaneckých radách. EZR je nástroj na zdieľanie informácií a na vytváranie spolupráce medzi jednotlivými národnými  odborovými organizáciami , ale aj na vytváranie  tlaku na nadnárodný manažment, ktorý sa správa inak v domovskej krajine  a inak v ostatných krajinách skupiny, hlavne v strednej a východnej Európe.
V rámci panelovej diskusie vystúpili zástupcovia z Belgicka – potreba zabezpečenia vzdelávania aj v mimo bankových profesiách, Španielska – rušenie pobočiek v menších mestách, Rumunska – prebiehajúce vyjednávanie o historicky prvej sektorovej kolektívnej zmluve, Holandska a Talianska.
Konferenciu ukončil pán Michel Budolfsen, ktorý zdôraznil, že UNI musí dať jasný signál Európskej komisii, že je čas prejsť od slov k činom. Európa potrebuje rast miezd a sociálnu spravodlivosť. Na to je potrebná zmena legislatívy, ktorá by zabezpečila väčšie práva pre zamestnancov a posilnila postavenie odborov ako nevyhnutnej zložky spoločnosti, ktorá obhajuje záujmy pracujúcich.

20180220 142609 resized

20180221 092147 resized

IMG 1270