Funkcionári OZ PPaP

Členovia PREDSEDNÍCTVA OZ

Ing. Svetozár MICHÁLEK predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica MELICHÁROVÁ podpredsedníčka OZ PPaP
a predsedníčka Podnikového výboru OZ pri Slovenskej sporiteľni, a.s.
Peter HOŠTÁK podpredseda OZ PPaP
predseda Celopodnikového výboru OZ pri Allianz - Slovenskej poisťovni, a.s.
Ing. Elena MILECOVÁ predsedníčka Podnikového výboru pri Československej obchodnej banke, a.s.
PhDr. Ján KOVÁČIK predseda Podnikového výboru OZ pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s.
Mgr. Michaela ĎURIŠINOVÁ podpredsedníčka ZO OZ Generali Poisťovňa, a.s.
Ing. Jana SZÁSZOVÁ predsedníčka ZO OZ pri UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Členovia Výboru OZ

Za Všeobecnú úverovú banku, a.s.:
Ing. Svetozár Michálek Bratislava
Vladimír Adamec Topoľčany
Za Slovenskú sporiteľňu, a.s.:
JUDr. Beatrica Melichárová Bratislava
Mgr. Alena Adamcová Topoľčany
Helena Šrámková Poprad
Juraj Futák Žilina
Ján Hano Banská Bystrica
Za Allianz - Slovenskú poisťovňu, a.s.:
Peter Hošták Trenčín
Ing. Ľudovit Baranček Nitra
Za Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s.:
Bc. Božena Chvalná Bratislava
Za Československú obchodnú banku, a.s.:
Ing. Elena Milecová Bratislava
Iveta Mikletičová Bratislava
Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
Ing. Jana Szászová Bratislava
Za Sociálnu poisťovňu:
JUDr. Jana Krištofová Bratislava
Za UNION poisťovňu, a.s.:
Bc. Jozef Vadkerty Bratislava
Za UNIQA poisťovňu, a.s.:
Ing. Zuzana Legáthová Bratislava
Za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.:
PhDr. Ján Kováčik Martin
Jozef Lukáč Martin
Za Generali Poisťovňu, a.s.:
Mgr. Michaela Ďurišinová
Bratislava
Za Swiss Re Management AG:  
Miriam Prvá Bratislava
Za Poštovú banku, a.s.:  
Ing. Anna Novotná Nitra
Za Union zdravotnú poisťovňu, a.s.:  
Bc. Denisa Fonó Bratislava
Za Tatrabanku, a.s.:  
JUDr. Monika Jankovičová Bratislava
Za ZO OZ Wüstenrot:  
Bc. Peter Stahl Bratislava

Revízna komisia OZ
Členovia komisie:

Ing. Daniela Szabóová ZO OZ pri Allianz - SP, a.s.
JUDr. Jozef Ševčík ZO OZ pri SLSP, a.s.
Ing. Adriána Kriššová ZO OZ pri VšZP, a.s.
Jana Rutičová ZO OZ pri VÚB, a.s.

Pracovné komisie VOZ

Vyjednávacia komisia OZ za banky
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ PPaP
Ing. Elena Milecová členka P-OZ
Ing. Jana Szászová členka P-OZ

Vyjednávacia komisia OZ za poisťovne
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
Peter Hošták podpredseda OZ PPaP
PhDr. Ján Kováčik člen P-OZ
Ing. Marcela Nberiová ZO OZ pri Generali Poisťovňa, a.s.
JUDr. Alena Gašparíková ZO OZ pri Generali Poisťovňa, a.s.

Finančná a mzdová komisia VOZ
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ PPaP
Ing. Elena Milecová členka P-OZ

Športová komisia VOZ
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ PPaP
Peter Hošták podpredseda OZ PPaP
Ing. Jana Szászová členka P-OZ
Iveta Mikletičová PV OZ pri ČSOB, a.s.

 

Legenda:

  • PV OZ - Podnikový výbor OZ a na ich úrovni ZO OZ
  • ZO OZ - Základná organizácia OZ
  • - Volení funkcionári OZ
  • - vzťah vzájomnej spolupráce
  • - naznačenie nadriadenosti a podriadenosti