Funkcionári OZ PPaP

Členovia PREDSEDNÍCTVA OZ

Ing. Svetozár MICHÁLEK predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica MELICHÁROVÁ podpredsedníčka OZ PPaP
a predsedníčka Podnikového výboru OZ pri Slovenskej sporiteľni, a.s.
JUDr. Radovan NÁROŽNÝ PhD. predseda Celopodnikového výboru OZ pri Allianz - Slovenskej poisťovni, a.s.
Ing. Elena MILECOVÁ predsedníčka Podnikového výboru pri Československej obchodnej banke, a.s.
PhDr. Ján KOVÁČIK predseda Podnikového výboru OZ pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s.
Mgr. Michaela ĎURIŠINOVÁ podpredsedníčka ZO OZ Generali Poisťovňa, a.s.
Ing. Jana SZÁSZOVÁ predsedníčka ZO OZ pri UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Členovia Výboru OZ

Za Všeobecnú úverovú banku, a.s.:
Ing. Svetozár Michálek Bratislava
Vladimír Adamec Bratislava
Za Slovenskú sporiteľňu, a.s.:
JUDr. Beatrica Melichárová Bratislava
Mgr. Alena Adamcová Topoľčany
Simonetta Turčeková Považská Bystrica
Juraj Futák Žilina
Ján Hano Banská Bystrica
Za Allianz - Slovenskú poisťovňu, a.s.:
JUDr. Radovan Nárožný PhD. Zvolen
Ing. Ľudovit Baranček Topoľčany
Za Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s.:
Bc. Božena Chvalná Bratislava
Za Československú obchodnú banku, a.s.:
Ing. Elena Milecová Bratislava
Iveta Mikletičová Bratislava
Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
Ing. Jana Szászová Bratislava
Za UniCredit Services SK:
Miroslav Kulich Bratislava
Za Sociálnu poisťovňu:
JUDr. Jana Krištofová Bratislava
Za UNION poisťovňu, a.s.:
Bc. Jozef Vadkerty Bratislava
Za UNIQA poisťovňu, a.s.:
Ing. Zuzana Legáthová Bratislava
Za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s.:
PhDr. Ján Kováčik Martin
Jozef Lukáč Martin
Za Generali Poisťovňu, a.s.:
Mgr. Michaela Ďurišinová
Bratislava
Za Swiss Re Management AG: 
Miriam Prvá Bratislava
Za Poštovú banku, a.s.: 
Ing. Anna Novotná Bratislava
Za Union zdravotnú poisťovňu, a.s.: 
Bc. Denisa Fonó
Bratislava
Za Tatrabanku, a.s.: 
JUDr. Monika Jankovičová Bratislava
Za Eximbanku: 
Mgr. Ján Šajban Bratislava
Za Groupama poisťovňa, a.s.:
Kristína Čanády Bratislava
Za NBS:  
Ing. Jozef Klotton Bratislava

Revízna komisia OZ
Členovia komisie:

Ing. Daniela Szabóová - predseda
ZO OZ pri Allianz - SP, a.s.
Ing. Adriána Kriššová ZO OZ pri SLSP, a.s.
JUDr. Jozef Ševčík ZO OZ pri VšZP, a.s.
Jana Rutičová ZO OZ pri VÚB, a.s.

Pracovné komisie VOZ

Vyjednávacia komisia OZ za banky
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ PPaP
Ing. Elena Milecová členka P-OZ
Ing. Jana Szászová členka P-OZ

Vyjednávacia komisia OZ za poisťovne
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
JUDr. Radovan Nárožný PhD. člen P-OZ
Mgr. Michaela Ďurišinová členka P-OZ
Ing. Zuzana Legáthová ZO OZ pri UNIQA Poisťovni, a.s.

Finančná a mzdová komisia VOZ
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ PPaP
Ing. Elena Milecová členka P-OZ
Vladimír Adamec ZO OZ pri VÚB, a.s.
Ing. Mgr. Mária Zanechalová ZO OZ pri Eximbanke SR

Športová komisia VOZ
Členovia komisie:

Ing. Svetozár Michálek - predseda predseda OZ PPaP
JUDr. Beatrica Melichárová podpredsedníčka OZ PPaP
Iveta Mikletičová ZO OZ pri ČSOB, a.s.
Vladimír Adamec ZO OZ pri VÚB, a.s.

 

Legenda:

  • PV OZ - Podnikový výbor OZ a na ich úrovni ZO OZ
  • ZO OZ - Základná organizácia OZ
  • - Volení funkcionári OZ
  • - vzťah vzájomnej spolupráce
  • - naznačenie nadriadenosti a podriadenosti