Vážený pán prezident KOZ SR, vážená pani viceprezidentka KOZ SR,


v nadväznosti na otvorený list vedenia KOZ SR členskej základni a verejnosti k voľbe prezidenta Slovenskej republiky, schválilo predsedníctvo OZ na svojom zasadaní dňa 28.3.2019 nasledovné prehlásenie:


OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva sa dištancuje od obsahu a formy akou ste z pozície KOZ SR prezentovali názor a odporúčanie k voľbe prezidenta Slovenskej republiky.