Projekty

Organizátor: FISAC - CGIL, Rím, Taliansko

Názov: EU Projekt:

Produktivita, konkurencieschopnosť a sociálna udržateľnosť v bankovom sektore v Európe

Dátum konania projektu: 2013/2014