Vyjednávanie KZVS so sprostredkovateľom

Po troch kolách kolektívneho vyjednávania KZVS so SLASPO trvajúcich v rozmedzí siedmych mesiacov prerušených koronakrízou sme dospeli k presvedčeniu, že ďalšie vyjednávania bez účasti sprostredkovateľa, ktorý by dokázal zblížiť názory na znenie niektorých ustanovení neprinesú pre OZ ako sociálneho partnera na strane zamestnancov očakávaný efekt. Dňa 22.6.2020 sme preto požiadali MPSVR SR o jeho určenie. V súčasnosti s určeným sprostredkovateľom riešime, aj vo väzbe na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu  v súvislosti s COVID-19, detaily ďalšieho postupu. Témou je zároveň legitímnosť sociálneho partnera na uzavretie KZVS v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní. Podrobnosti nájdete na tomto odkaze