Vážené kolegyne, kolegovia, odborári, zamestnanci,

Slovenská banková asociácia (SBA) v závere roka 2016 rozhodla o zmene stanov a vypustení kolektívneho vyjednávania z okruhu jej činností, čím po viac ako 20 rokoch odstúpila od vedenia sociálneho dialógu s OZ pracovníkov peňažníctva poisťovníctva, ktorého výsledkom bola kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS). Najvyšší predstavitelia bánk pôsobiacich na Slovensku, reprezentujúci v prevažnej miere zahraničné banky, tým rozhodli o ukončení sociálneho dialógu na sektorovej úrovni. Rozhodli tak s vedomím aj podporou najvyšších predstaviteľov materských bánk v krajinách, v ktorých je sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie na odvetvovej úrovni historickou a samozrejmou súčasťou vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi v bankovom a finančnom sektore. Rozhodli tak aj napriek tomu, že záväzok viesť sociálny dialóg je súčasťou vyhlásenia podpísaného UNI Európa (Európska odborová organizácia) a Európskou bankovou federáciu, ktorou je SBA súčasťou.

Jedným z argumentov, ktorým SBA odôvodňuje takýto postoj je nízky počet členov odborov v bankách, teda reprezentatívnosť odborov ako zástupcov zamestnancov. Aj napriek tomu, že ide o účelový argument v rozpore so súčasnou legislatívou, ktorá reprezentatívnosť nestanovuje ani u nás ani nikde v Európe, faktom zostáva, že zvýšenie počtu členov odborov je jednou z ciest na zvýšenie váhy odborov pri presadzovaní práv zamestnancov v bankovom i poisťovacom sektore.

Spoločne dosiahneme viac!

Zvýšenie počtu členov odborov je dôležitým nástrojom na dosiahnutie návratu zamestnávateľov ku kolektívnemu vyjednávaniu KZVS a na presadenie oprávnených požiadaviek zamestnancov. Je len málo pravdepodobné, že bez zvýšenia počtu členov a bez podpory všetkých zamestnancov odbory presadia také mzdové a pracovné podmienky, aké zamestnávatelia uplatňujú v materských bankách v zmysle motta

Rovnaké povinnosti = rovnaké práva!

Vážené kolegyne, kolegovia, odborári, zamestnanci,

využime spoločne, šancu na posilnenie odborov zvýšením počtu členov. Podporte nás v našej snahe zabezpečiť pre vás uplatňovanie rovnakých princípov v oblasti pracovných podmienok a odmeňovania, aké sú uplatňované pre vašich kolegov v materských bankách. Bez Vašej podpory to dokážeme len ťažko. Oslovte svojich kolegov na pracoviskách, aj kolegov a známych z iných bánk, aby nás vstupom do odborov podporili.

Odbory zastupujú VŠETKÝCH zamestnancov, vyjednávajú za VŠETKÝCH zamestnancov, kolektívna zmluva platí pre VŠETKÝCH zamestnancov bez ohľadu na to, či sú členmi odborov alebo nie. Vy ste odbory a odbory sú také, aké si ich urobíte a akú podporu im dáte.

Úspešní budeme vtedy, ak budeme silní. Silní budeme vtedy, ak nás bude viac!